Szybki Kontakt

tel. 15 822 62 48

przedszkole12@onet.eu

ul. Dąbrowskiej 10

39-400 Tarnobrzeg

Przyjaciele przedszkola

01-wisan

03-zsp1

Przedszkole Promujące Zdrowie

 

 

 

 

 

Start > Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji Przedszkole nr 12 w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : www.przedszkole12.tarnobrzeg.pl

Dane teleadresowe jednostki: Przedszkole nr 12
39 – 400 Tarnobrzeg, ul. M. Dąbrowskiej 10
Tel: 15 822 62 48
e-mail: p12@oswiata.tarnobrzeg.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne; • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc )  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność; • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia: 

  • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;

  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (żółte tło, kolorowe litery);

  • podświetlane linki;

  • TAB – przejście do kolejnego elementu;

  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny prowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Alina Cholewa
e-mail: p12@oswiata.tarnobrzeg.pl
Telefon: 15 822 62 48

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli

  • Aby dostać się na teren budynku należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie, zamykaną od góry na blokadę sprężynową. Następnie należy pokonać 4 stopniowe schody lub podjazd /pochylnia/;

  • Aby wejść do budynku należy pokonać 7 stopniowe schody umiejscowione z prawej lub lewej strony od wejścia głównego do przedszkola /bez podjazdu/ oraz drzwi wejściowe - zewnętrzne otwierane ręcznie poprzez pociągnięcie do siebie, następnie drugie drzwi wejściowe - wewnętrzne otwierane ręcznie poprzez pociągnięcie do siebie.

Opis dostępności korytarzy schodów i wind

Budynek jest dwupoziomowy, nie posiada windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada hol oraz schody prowadzące na piętro, a także schody prowadzące do wyjścia ewakuacyjnego.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W odległości 25 m od budynku przedszkola znajduje się parking miejski z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Informacja o możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on - line

Brak możliwości

Aplikacja mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

 
(C) 2005 - 2021 Przedszkole nr 12 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Obowiązek informacyjny

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.